Senior Center

Idősügyi Tanács

Az Idősügyi Tanács működésének célja:

Az idős emberek érdekeit képviselő és védő szervezetek – társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok, stb.  – ( a továbbiakban civilszervezetek ) és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat együttműködésének elősegítése. Az idős embereket érintő gondok és problémák feltárása, megismerése és azok enyhítése, a vélemények  és információk cseréje, valamint a különböző célok és törekvések megismertetése, és egyeztetése.

A Tanács feladata :

  • Véleményezi az idős emberek életkörülményeit közvetve vagy közvetlenül érintő  helyi rendelet tervezetekről és konzultációt  kezdeményez a végrehajtás tapasztalatiról.
  • A civilszervezetekhez tartozó és azokon kívülálló időskorúan érdekeinek védelme.
  • Az e korosztályra jellemző szükségletek feltárása  és továbbítása az önkormányzat felé.
  • Segítően közreműködik az Idősek  Világnapjával kapcsolatos önkormányzati  teendők megszervezésében és  a  programkészítésben.
  • Rendszeresen tájékoztatja  Szeged  Megyei Jogú Város Polgármesterét a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról.
  • Évente legalább egyszer nyílt fórumot , konferenciát rendez az általa  meghatározott témában, az érintett társadalmi csoport lehető legszélesebb körű részvételével.
  • A lehetőségéhez képest segíti a városban működő nyugdíjas szervezetek ( egyesületek, klubok stb. ) törvényes működését és munkája során hasznosítja a civil szervezetektől kapott információkat.
  • Közreműködik és javaslatot készít a civilszervezetek részére adható Önkormányzati pénzkeretek  elosztására.

A Szegedi Idősügyi Tanács állandó tagjai 2020. január 1-től:

Dr. Botka László, elnök

id. Boros Gyula, titkár

Novkov Veszelinka

Lakóné Varga Mária

Molnár Sándor Andrásné

Csepi László

Bálint Ferenc

Kovács Istvánné

Kozák Ferencné

Kószó Mihály Lászlóné

Gombkötő Lajos

Ábrahám Mihályné

Kiss Ernő

Meghívott vendégek:

Sikula Szabolcs

Sasvári Krisztina

Szalai Antal

Dr. Kuk Ilona

Zsótér Antal

Zsótér Ágnes

Sándor Istvánné

Kardos Irén